Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

UV Стерилизатори за Домашна Употреба

UV Стерилизатори со помали капацитети кои ги задоволуваат барањата на домаќинствата. UV дезинфекцијата е најчест облик на дезинфекција со различни апликации. Предностите кои UV ги има над конкурентните уреди за дезинфекција се: не го менува нити влошува вкусот, мирисот, бојата, не ја менува pH на водата; не се потребни хемикалии, едноставен е за инсталација и ракување, нема потреба од континуиран надзор, трошоците на работа се многу ниски во споредба со конкурентните уреди

УВ стерилизатор 1 гпм - 1 gpm

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 1 галон во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 6W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите, н...

УВ стерилизатор 12 гпм - S55

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 12 галони во минута за бистра филтрирана вода. UV лампа од 55W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што ...

УВ стерилизатор 36 гпм - S165W

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 36 галони во минута за бистра филтрирана вода. 3 x UV лампи од 55W, Inox304 куќиште, 3 x UV баласти со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и о...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси