Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

UV Стерилизатори за Домашна Употреба

UV Стерилизатори со помали капацитети кои ги задоволуваат барањата на домаќинствата. UV дезинфекцијата е најчест облик на дезинфекција со различни апликации. Предностите кои UV ги има над конкурентните уреди за дезинфекција се: не го менува нити влошува вкусот, мирисот, бојата, не ја менува pH на водата; не се потребни хемикалии, едноставен е за инсталација и ракување, нема потреба од континуиран надзор, трошоците на работа се многу ниски во споредба со конкурентните уреди

УВ стерилизатор 1 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 1 галон во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 6W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите, н...

УВ стерилизатор 2 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 2 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 14W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се уништени истите,...

УВ стерилизатор 12 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 12 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 39W, Inox304 куќиште, UV баласт со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен што се ...

УВ стерилизатор 24 гпм

UV Стерилизатор за вода, со капацитет 24 галони во минута за Р.О. филтрирана вода. UV лампа од 2х39W, Inox304 куќиште, 2хUV баласти со сигнална сијаличка и звучен аларм за состојбата на сијалицата. УВ стерилизаторите претставуваат бариера за микроорганизмите, каде на истите им се кине ДНК и освен шт...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси