Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

CWG_SOFT/VAD (двократни системи)

  • Шифра:
  • Бренд:

VAD типот на омекнувачи задоволува континуирана потошувачка на омекната вода, 24 часа дневно. Квалитетот и постојаноста на овој уред гарантира отстранување на сите проблеми со тврдата вода. Неговата најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем и континуиран (0-24 часа) капацитет и потрошувачка, како што се: разладни системи, системи за греење, автоматски перални за коли, производни погони (за стакло, обработка надрво, на метали, ...), хотели, апартмани, кампови.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси