Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Ecosoft - ROBUST mini STD - Direct Flow - Реверзно Осмозен Систем

  • Шифра:
  • Бренд:

Филтрите за обратна осмоза Ecosoft RObust обезбедуваат доволна количина чиста и безбедна вода за потребите на конзументи на кои им е потребен поголем капацитет или сакаат DirectFlow, обезбедена Р.О. вода.

Клучни карактеристики

Константен висок капацитет до 60 литри на час
Recovery rate 50% — филтерот е економичен и еколошки
Direct Flow - RO систем со директен проток 
Дизајниран за работа без резервоар
CE означено и потврдено дека е безбедно во согласност со EC New Approach Directives

Спецификации
Влезен притисок - 1-5 бари
Капацитет на проток - 55–60 L/h
Потрошувачка на вода - 110–120 L/h
Отпадна вода - 55-60 L/h
Температура на влезната вода - +4… +30 °С
Собна температура - +5…+40 °С
Напојување — 230 V, 50 Hz

 

Барања за квалитет на напојна вода
pH = 6,5-8,5
TDS ≤ 1500 mg/L
Тврдина ≤ 10 meq/L (<500 mg/L CaCO3)
Хлор ≤ 0,5 mg/L
Железо ≤ 0,3 mg/L
Манган ≤ 0,05 mg/L
COD ≤ 5 mg O2/L
Вкупен број на микроби (TMC) ≤ 100 CFU/mL
Колиформен индекс = нема

10" CB - Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос

Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системиотстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

GAC-RO105 - Зрнест активен јагленов филтер

Зрнест активен јагленов филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системи отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

седиментен 10“ - 5 микронски филтер

10“ - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

UV-lamp 1GPM - UV лампа 1GPM

Променлива UV лампа 1GPM животен век: 12 месеци

Минерален in-line филтер - Ecosoft

Минерален in-line филтер - Додаток или составен филтер на реверзно осмозните системи - Ја збогатува чистата вода со најнеопходните минерали како калциум, магнезиум и врши корекција на pH вредноста. Комбинација на два филтрациски материјали: активен јаглен од коруба од кокос и Calcite овозможува подо...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси