Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Спа Центри

Актуелните потреби и барања на туризмот и угостителските објекти бараат соодветен квалитетет на вода. Тие имаат потреба и  третман со цел да се искористи поголема количина на вода за да  максимално се зголеми работниот век на уредот како и намалување на трошоците за одржување. Атрибутот на нашите уреди и поддршка овозможува 24-часовен работен процес, без страв од итни ситуации. Со нашата напредна технологија овозможуваме да се намали времето за надзор на персоналот, поголема ефикасност и долготрајност при работењето на угостителскиот објект. Кориснички барања се различни, но резултатот мора да биде секогаш ист: квалитетот, сигурноста и ефикасноста!

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси