Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Во индустријата водата има широка примена. Во зависност од типот на индустријата, водата може да се користи за: санитарни потреби, вода за пиење, вода за греење, производство на пареа парен котел, за ладење на простории, за ладење на машини, за перење на производи и т.н. . Но не само нејзината широка примена истотака и снабдувањето на водата може да биде од повеќе видови на водоснабдување: Јавен водовод, сопствени бунари, Користење дождовница и Реискористување на водата во неколку циклуси.

За сите овие примени на водата таа мора да задоволува одреден специфичен квалитет. Ретко кога влезната вода е со задоволувачки квалитет за примена во индустриските процеси.

Заради сето ова горенаведено потребен е соодветен третман на водата за да може компанијата да има непречено работење, и намалени трошоци на опремата.

Нашиот пристап на индустријата е индивидуален, каде се гледаат потребите на квалитетот на водата, се споредуваат со квалитетот на влезната вода и соодветно на тоа се интервенира на третман на оние параметри кои се критични и не го задоволуваат потребниот квалитет.

Преку нашето искуство во индустријата од 2010 година па наваму, голем број на референци во областа, како и достап до нови технологии и материјали, спремни сме да одговориме на високите потреби и барања на денешната индустрија

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Мембранските сепарациски процеси, особено реверзната осмоза како универзална техника за сепарација, функционирање и концентрирање на органски и неоргански супстанции,  добиваат се поголемо значење и наоѓаат широка примена во хемиското инженерство и  поедини хемиски технологии. За наглата експанзија ...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси