Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

ДЕХЛОТИНАТОРИ-ФИЛТРИ СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН

  • Шифра:
  • Бренд:

Филтрите со активен јаглен работат на принцип на апсорпција која како фаза од преработката може да се вклучи по потреба во секоја линија за преработка. Апсорбентот е активен јаглен во гранулирана форма кој можеда отстрани 75-95% од присутните органски материи во водата. Поради присуството на органски материи, водата најчесто има непријатен мириси вкус, кои дополнително се влошуваат преку претходното хлорирање, Каде хлорот реагира со трагови на фенол во водата и дава медицинскивкус од формираниот фенол хлор, во овој случај активниот јаглен вршит.н. деодорација на водата.Активниот јаглен ефикасно го врзува резидуалниот хлор од водата које непожелен да дојде во јонските изменувачи и уредите за реверзнаосмоза.Активниот јаглен ги апсорбира органските материи со мала молекуларнамаса, активниот хлор, хлорамините, органските супстанции од водата ипридонесува за подобрување на нејзниот мирис и вкус.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси