Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Кертриџ Променливи Филтри

Променливи кертриџи за филтерските и реверзно осмозните системи. Разни додатоци и филтри за надградба. Голем избор на променливи филтер кертриџи, за разни намени. 

PPSFК1 - Променлив кертриџ за филтер за туш

Променлива капсула за филтер за туширање 

седиментен 10“ - 5 микронски филтер

10“ - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

седиментен 10“ - 1 микронски филтер

10“ - 1 микронски седиментен променлив филтер - Трет степен на реверзно осмозните системи отстранува песок, кал, прашина и други механички честици до 1 микрони

GAC-RO105 - Зрнест активен јагленов филтер

Зрнест активен јагленов филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системи отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

TFC 80 gpd - TFC Реверзно осмозна мембрана

TFC Реверзно осмозна мембрана AquaWin, со капацитет 80gpd - Четврт и најважен степен на реверзно осмозните системи молекуларно отстранува бигор, олово, бакар, азбест, жива, нитрити, нитрати, ураниум, 85-99,9% од сите растворени загадувачи метали, бактерии, вируси... 

PC-RO105 - Пост јагленов in-line филтер

Пост јагленов in-line филтер со јаглен од коруба од кокос - Петти степен на реверзно осмозните системи NSF одобрен филтер за подобрување на вкусот на водата. Наменет да отстрани мириси од стоење на водата во резервоарот

Минерален in-line филтер - Ecosoft

Минерален in-line филтер - Додаток или составен филтер на реверзно осмозните системи - Ја збогатува чистата вода со најнеопходните минерали како калциум, магнезиум и врши корекција на pH вредноста. Комбинација на два филтрациски материјали: активен јаглен од коруба од кокос и Calcite овозможува подо...

InLine седиментен филтер

InLine седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи - Astroboy отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

TWIST-IN седиментен филтер

-TWIST-IN седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи - HY-8099 отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

BPAW-B217-14 - TWIST-IN GAC зрнест активен јагленов филтер

TWIST-IN GAC зрнест активен јагленов филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системи - - HY-8099 отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

BPAW-B217-15 - TWIST-IN Aктивен јагленов блок филтер

TWIST-IN Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос - Трет степен на реверзно осмозните системи отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

10" KDF - Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок“

Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок“ - Филтер за самостојна филтрација или како дел од реверзно осмозните системи отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, олово, бакар, и други тешки метали и хемикалии

20" KDF - Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок

Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок“ - Како втор степен од филтрите за цела куќа наменет за 20“ SlimLine куќиште отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, олово, бакар, и други тешки метали и хемикалии

седиментен 20" - 5 микронски филтер

20" - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на филтрите за цела куќа, наменет за 20“ SlimLine куќиште отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

седиментен 20" - 1 микронски филтер

20" - 1 микронски седиментен променлив филтер - наменет за 20“ SlimLine куќиште отстранува песок, кал и други механички честици до 1 микрони

20"CB-PPSLF - 20" aктивен јагленов блок филтер

20" aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос - наменет за 20“ SlimLine куќиште отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната  

седиментен 20" BigBlue - 5 микронски седиментен

20" BigBlue - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на филтрите за цела куќа BugBlue, наменет за 20“ BigBlue куќиште отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

PPBB-CB-20" - 20" BigBlue - Јагленов Блок филтер

20" BigBlue - Јагленов Блок променлив филтер - Прв или Втор степен на филтрите за цела куќа BugBlue, наменет за 20“ BigBlue куќиште отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии

PPBB-CB-10'' - 10" BigBlue - Јагленов Блок

0" BigBlue - Јагленов Блок променлив филтер - Прв или Втор степен на филтрите за цела куќа BigBlue, наменет за 10“ BigBlue куќиште отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии

DI inline filter - DI смолест in-line филтер

DI смолест in-line филтер - Додаток на реверзно осмозните системи за врвна чистотаПримена како додаток после РО за: Аквариуми, Лаборатории, Полнење акумулатори

CB-NS-20" - 20" Aктивен јагленов блок филтер и Нано Сребро

20" CTO Nano-Silver Activated Carbon Filter Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос и Нано Сребро, како заштита од бактерии со ниска цена. отстранува: хлор, хлороформ, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии

TFC-NS - TFC Реверзно осмозна мембрана и Нано Сребро

King-Pro 50G RO Membrane (Plus Nano-Silver) TFCРеверзно осмозна мембрана - Четврт и најважен степен на реверзно осмозните системи и Нано Сребро, како заштита од бактерии со ниска цена. молекуларно отстранува бигор, олово, бакар, азбест, жива, нитрити, нитрати, ураниум, 85-99,9% од сите растворени з...

10" kertridz - 10" Дополнувачки празeн кертриџ

Празен дополнувачки кертриџ со волумен на исполна 0,6 литри. Исполната се одредува према потребите.

KDF GAC PPBBF - 20" BigBlue -Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок“

20" BigBlue -Смеса од зрнест активен јаглен и KDF55 „златен песок“ - Втор степен на филтрите за цела куќа BugBlue, наменет за 20“ BigBlue куќиште отстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, олово, бакар, и други тешки метали и хемикалии

Седиментен 10“ - 50 Микронски перлив филтер

10“ - 50 Микронски седиментен перлив филтер (Како пред филтер пред системите за заштита од камчиња) отстранува песок, кал и други механички честици до 50 микрони * препорачливо е после овој филтер да следува дополнително пофин филтер

UV-lamp 1GPM - UV лампа 1GPM

Променлива UV лампа 1GPM животен век: 12 месеци

PPSFК1 - Капсула за филтер за туширање

Променлива капсула за филтер за туширање

TFC Реверзно осмозна мембрана - 50gpd

TFC-50 Реверзно осмозна мембрана Ecosoft - Четврт и најважен степен на реверзно осмозните системи молекуларно отстранува бигор, олово, бакар, азбест, жива, нитрити, нитрати, ураниум, 85-99,9% од сите растворени загадувачи метали, бактерии, вируси... 

10" BigBlue - 5 микронски седиментен филтер

10" BigBlue - 5 микронски седиментен променлив филтер - Прв степен на филтрите за цела куќа BugBlue, наменет за 10“ BigBlue куќиште отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

10" CB - Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос

Aктивен јагленов блок филтер со јаглен од коруба од кокос - Втор степен на реверзно осмозните системиотстранува хлор, вкусови, мириси, пестициди, и други штетни хемикалии кои може трајно да ја оштетат мембраната

Таблетирана сол за јонски омекнувачи

Таблетираната сол, директно влијае на работата на јонскиот омекнувач. изборот на квалитетна таблетирана сол треба да е од големо значење за корисниците на јонски омекнувачи. Неквалитетната сол може да ја намали ефикасноста на јонскиот омекнувач и да доведе до скратување на неговиот век на траење. ...

TFC Filmtec Реверзно осмозна мембрана 50 GPD, proizvedena vo Amerika DOW Filmtec

TFC Filmtec Реверзно осмозна мембрана 50 GPD, proizvedena vo Amerika DOW Filmtec, со супериорна филтрациска моќ - Четврт и најважен степен на реверзно осмозните системи молекуларно отстранува бигор, олово, бакар, азбест, жива, нитрити, нитрати, ураниум, 85-99,9% од сите растворени загадувачи метал...

TWIST-IN седиментен променлив филтер - BPAW-B217-12

TWIST-IN седиментен променлив филтер - Прв степен на реверзно осмозните системи. отстранува песок, кал и други механички честици до 5 микрони

Кертриџ за Anti-scale Филтер против бигор за болјери и греачи

Се користи за промена на патронот(кертриџот) на филтерот. Го продолжува работниот век на апаратите за домаќинство.Заштедува електрична енергија. Безбедно за човековото здравје и околина. Хипоалергенски производ. !!!Не е наменет за вода за пиење

Рефил полнење за две дози Ecozon филтрациски материјал за филтер против бигор за машини за перење

Се користи за дополна на филтерот за машини за перење. Го продолжува работниот век на апаратите за домаќинство.Заштедува електрична енергија. Безбедно за човековото здравје и околина. Хипоалергенски производ. !!!Не е наменет за вода за пиење.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси