Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Отпадна Вода

Отпадните води се насекаде околу вас. Од водата која тече низ тушот до истекот што доаѓа од влажни патишта. Отпадната вода е нус-производ на нашиот модерен начин на живот. Благодарение на напредната технологија за третман на отпадните води, водата што ја пиеме и користиме во нашето секојденвие се филтрира и се третира за да се отстранат загадувачите или хемикалии. Но, дали сте свесни за влијанието на отпадни води врз природниот свет? Еве еден брз поглед на тоа колку е штетната отпадна вода и зошто технологиите за третман на отпадните води се толку важни за природниот свет.


Природни водни тела
Живиот свет од слатководната и морска вода секој ден е загаден со необработени/нетретирани отпадни води. Всушност, ЕПА проценува дека речиси 1,2 трилиони галони отпадни води од домаќинствата и од индустриските извори се фрлаат во водата на земјата секоја година, или околу 3,28 милијарди галони дневно. Ова не само што создава небезбедна средина за морскиот свет, туку и создава опасност за луѓето. Важноста на дизајнот и инфраструктурата за третман на отпадни води е особено значење, бидејќи тие материи ќе завршат во вашиот дом.


Подземни води
Голем дел од светот моментно страдаат од недостиг на вода, што значи дека чиста вода е од најголема важност. Кога отпадни води се испуштаат на овие суви земјишта, може да навлезат во подземните маси и извори на вода. Сето ова може да ги направи целите резерви на вода бескорисни за луѓе во повеќе локации.
Природни екосистеми
Секој екосистем се потпира на вода во некој поглед. И кога водата е контаминирана со отпадни води, токсични хемикалии или било каков број на други вештачки форми на отпад, тие екосистеми се ставаат на сериозен ризик. Не само тоа, туку и површинската и подземната вода, секогаш се поврзани. Неподготвеното отстранување на отпадот може да загади далеку поширок спектар на животни и средини отколку што можеби дури и знаете.

 

Третман на отпадната вода
Тековните технологии за третман на отпадни води може да помогнат во спречувањето на некои од овие проблеми.
Главната цел на третманот на отпадните води е да се отстрани што е можно повеќе штетни материи пред водата да се испушти назад во околината.
"Примарен третман" ги отстранува околу 60 проценти штетни материи од отпадни води. Овој третман, исто така, вклучува аерирање (разгорување) на отпадни води, за повторно ставање на кислород. Секундарниот третман отстранува повеќе од 90 проценти од суспендираните материи.
Третманот на отпадни води е процес кој помага да се заштити нашата планета и сите суштества што живеат на неа, вклучувајќи Ве и Вас!

                       Почиста иднина е можна, но ќе мора да се започне со нов пристап кон еден стар проблем.

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси