Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

BP_SOFT/ VAK_10 MINI Автоматски Компактен јонски омекнувач за вода

  • Шифра:
  • Бренд:
  • Цена: контактирај те не за цена денари

Компактни системи за јонска измена, односно омекнување на вода.

Системите во компактна изведба се употребуваат онаму каде што е потребен циклусен проток на омекната вода. 

Овој тип на омекнувач има широка примена, а најмногу се употребуваат во индустриите,  енергетиката, кај мали потрошувачи на вода, како предтретман или основен третман на водата. Кај конкретниот модел работните параметри се дефинираат преку надворешен контролер/дисплеј и потоа управувачкиот вентил се раководи према нив. Регенерацијата се покренува автоматски на зададен временски период или рачно со притискање на копчето за регенерација.

Компактните SOFT/VAK системи се состојат од притисочна боца исполнета со јонска маса, во која се врши јонската размена (омекнување на водата) сад за солен раство со усисна гарнитура, од каде системот се снабдува со солен раствор за ефикасна регенерација.

Регенерацијата кај овој модел е со можност за одбирање на соодветен мод на работа, волуметриски моментално, волуметриски одложено и тајмерски, во зависност од примената и потребите на клиентот.

- номинален проток: 500-1000 L/h

- работен притисок: (2-6) бари
- циклусен капацитет : 40 м3 x оdH
- контролер:RX-65C/DTS, RX-65C/DVS, RX-63C/DVS, FLECK 5600SXT, Autotrol Logix 365
- садот за сол е интегриран во самиот омекнувач.
- влез/излез 3/4" или  1"
- одвод 1/2"

Димензии (ш х д х в) mm: 340 x 520 x 620 mm

Таблетирана сол за јонски омекнувачи

Таблетираната сол, директно влијае на работата на јонскиот омекнувач. изборот на квалитетна таблетирана сол треба да е од големо значење за корисниците на јонски омекнувачи. Неквалитетната сол може да ја намали ефикасноста на јонскиот омекнувач и да доведе до скратување на неговиот век на траење. ...

10" kukiste BigBlue NPT 1" - 10" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1" или 3/4“ цевка

10" BigBlue Куќиште за филтер со приклучок на 1" или 3/4“ цевка ПРИМЕНА: како филтер со голем проток, самостоен или во комбинација со други, филтер за куќи, и местa каде има потреба од поголема количина на вода

10" Прозирно Куќиште со држач за на ѕид и клуч за отварање, со приклучок на 1" - Ecosoft

10" Прозирно Куќиште, држач за на ѕид и клуч за отварање, со приклучок на 1", навој метален.ПРИМЕНА: како пред филтер за отстранување на механички нечистотии до 5 микрони Во комбинација со Полифосфатни кристали, дава добри резултати во справување против бигорот во водата, за заштита на електричните...

10" Прозирно Куќиште со држач за на ѕид и клуч за отварање, со приклучок на 3/4" - Ecosoft

10" Прозирно Куќиште, држач за на ѕид и клуч за отварање, со приклучок на 3/4", навој метален.ПРИМЕНА: како пред филтер за отстранување на механички нечистотии до 5 микрони Во комбинација со Полифосфатни кристали, дава добри резултати во справување против бигорот во водата, за заштита на електрични...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси