Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решенија за третман на вода за индустријата

Бентен-Пан, во блиска соработка со CWG групацијата е во состојба да излезе во пресрет кон решавање на многубројните проблеми со водата со кои се соочува индустријата. 

CWG_SOFT / AMBERSOFT

Уредот е составен од две колони исполнети со високо капацитативна јонска маса со Up-cor регенерациски циклус. Целиот уред и процес потполно се автоматизирани, така што оперативната работа автоматски се подесува според потрошувачката на вода. Новата технологија на уреди за омекнување на водата овозмо...

CWG_SOFT/ VAD_03-0F Автоматски CWG Дуплекс омекнувач за вода

Автоматски CWG Дуплекс омекнувач за вода, за 24 часовно, непрекинато снабдување со омекната вода, комплет со автоматска електронска управувачка глава тип: Pentair Fleck 9100SXT со вграден водомер, сад за солен раствор, усисна гарнитура, интерно поврзан, комплетиран, спремен за употреба.

ДЕФЕРИЗАТОРИ - АВТОМАТСКИ И МАНУЕЛНИ СИСТЕМИ

Отстранувањето на железото, манганот и H2S од водата претставува важна задача во прочистувањето на водата, бидејќи тие може да градат нетопливи хидроксиди кои може да ги загрозат виталните делови насистемот за прочистување. Обично горната граница на содржина на железово водата за пиење е 0.3 mg/l, a...

ДЕХЛОТИНАТОРИ-ФИЛТРИ СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН

Филтрите со активен јаглен работат на принцип на апсорпција која како фаза од преработката може да се вклучи по потреба во секоја линија за преработка. Апсорбентот е активен јаглен во гранулирана форма кој можеда отстрани 75-95% од присутните органски материи во водата. Поради присуството на органск...

МУЛТИМЕДИАЛНИ ФИЛТРИ ФИЛТРИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА АРСЕН, АМОНИАК

Се формираат повеќе слоеви од различни материјали, кои имаат слични барања за работни параметри, а се во зависност од карактеристиките наводата и желбата на корисникот. На овој начин се штеди време и простор, а се постигнува ефикасен третман во смисла на отстранување на различни материи кои сенепоже...

Песочни филтри

Песочните филтри претставуваат основна операција за механичка филтрација на водата, при што од сировата вода се отстрануваат ситемеханички честици суспендирани и дисперзирани. Песочното полнење се остварува со повеќе слоеви на високо квалитетен кварцен песок со различен гранулациски состав. Притоа, ...

Реверзно Осмозни Системи за Индустрија

Мембранските сепарациски процеси, особено реверзната осмоза како универзална техника за сепарација, функционирање и концентрирање на органски и неоргански супстанции,  добиваат се поголемо значење и наоѓаат широка примена во хемиското инженерство и  поедини хемиски технологии. За наглата експанзија ...

СИСТЕМИ ЗА ДОЗИРАЊЕ

За потребите на дозирање на потребните хемикалии, без оглед дали е во прашање третирање на котловска вода, разладен систем, секој вид на дозирање, наједноставно и најпрецизно се врши со поставување на автоматски  пропорционален дозирен систем. Со цел максимална прецизност, како за постигнување на оч...

Системи за Ултра филтрација на вода (UF)

Системите се идеални за брзо прочистување и отстранување на честички, бактерии, вируси и други загадувачи од водата. Предности CWG_OSMO / UF - ултрафилтрацискиот уред против класичните конвенционални методи за филтрирање е тоа што нивниот сопствен систем обезбедува висок квалитет на филтрација, дур...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси