Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

CWG_SOFT/VAS (еднократни системи)

  • Шифра:
  • Бренд:

VAS типот на омекнувачи ги задоволува сите временски потрошувачки на вода на дневна основа. Ако ни е позната дневната потрошувачка на вода, тогаш сме сигурни дека овој уред ќе произведе доволно омекната вода. Капацитетот на омекнувачот се избира врз основа на потрошувачката на вода на час, за да не дојде до пробивање или пропуштање на тврдата вода. Негова најчеста примена е во системите и подрачјата со поголем капацитет и потрошувачка, како што се: разладни системи, системи за греење, хотели, апартмани,... и т.н

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси