Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Делови за Домашни Системи

Избор од резервни делови, додатоци и разни приклучоци за филтерските системи.

Автоматски исклучувачки вентил по дефиниран проток

Автоматски исклучувачки вентил на зададен капацитет на протечена вода. Можност за подесување на прекин на довод од 100-1990 галони протечена вода. Корисен додаток за да спречи користење на филтер повеќе од неговиот пропишан капацитет и притоа ги заштити корисниците од недоволно исфилтрирана вода. Ти...

Пумпа за Р.О систем - Комплет

Комплет пумпа со притисочен прекинувач за висок притисок , за низок притисок и трансформатор. Сместена во заштитна кутија. Обезбедува доволен притисок за работа на основните модели на Реверзно Оссмозни системи. Надградба за места со слаб притисок, каде не се извршува ефикасно процесот на реверзна ос...

Вентилче Пластично со кугла за црево 1/4“

Пластично Вентилче со кугла за црево 1/4“ влез/излез за црево

Гумица за филтерско куќиште 10“ Стандардно

Гумица за 10“ киќиште за филтер

Гумица за куќиште за мембрана

Гумица за киќиште за мембрана

Држач Метален за куќиште - Slim Line

Метален Држач за 10“ и 20“ куќиште SlimLine

Држач Метален за куќишта - BigBlue

Метален Држач за 10“ и 20“ куќиште BigBlue

Резервоар за Р.О. систем 10 литри - Пластичен

Резервоар за Реверзно Осмозен систем пластичен

Вентилче Пластично за Резервоар за Р.О.

Пластично Вентилче со кугла за црево 1/4“, со приклучок (гвинт) за резервоар

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси