Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Омекнување на вода - Ambersoft

Ambersoft е систем за дуплекс омекнување на водата, каде е применет иновативен концепт развиен од страна на CWG, за омекнување на водата под специјално однапред дефинирани услови на филтрирање на водата. Во овој концепт водата се движи во обратна насока отколку кај стандардните омекнувачи т.е. одоздола нагоре. Во овој правец, водата ја подига јонската маса и доведува до максимална искористеност на капацитетите. Со ова се постигнуваат значителни заштеди кај клиентот во однос на потрошувачка на сол за регенерација и отпадна вода за плакнење на јонската маса. Димензионирањето на ваков концепт нималку не е едноставно и се потребни точно дефинирани протоци. Иако овој е поскап од конвенционалниот, намалените трошоци при користење ја враќаат инвестицијата.

CWG_SOFT / AMBERSOFT

Уредот е составен од две колони исполнети со високо капацитативна јонска маса со Up-cor регенерациски циклус. Целиот уред и процес потполно се автоматизирани, така што оперативната работа автоматски се подесува според потрошувачката на вода. Новата технологија на уреди за омекнување на водата овозмо...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Претставување на Б-П Филтри на Саемот HFW

Бентен-Пан, со гамата на производи на Б-П Филтри, излезе на саемот HFW (Health, Fitness and Wellness) , одржан...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси