ВАШ ПАРТНЕР ЗА БЕЗБЕДЕН И БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ

Референци

ХОТЕЛ GOLD DE LUXE - СКОПЈЕ

Инсталација, одржување и надградба на системи за техничко обезбедување 

- Систем за Видео Надзор,

- Систем за Детекција и Дојава на Пожар,

- S.O.S - Хотелски Систем

- LAN - Мрежна Инсталација

КАНАЛ 77 - ШТИП

Инсталација, одржување и надградба на системи за техничко обезбедување

- Систем за Видео Надзор,

- Систем за контрола на пристап,

- Алармен систем,...

СОКО - ГОРИЦА - ФАБРИКА ЗА СОКОВИ

Инсталација, одржување и надградба на системи за техничко обезбедување во Двата погони за производство и во Канцеларискиот простор

- Систем за Видео Надзор,

-  Алармен систем,...

ПРОМЕС

Инсталацаија на системи за видео надзор во повеќе месарници ширум Републиката. 

ПРОМЕС - Бисер
ПРОМЕС - нас. Ѓорче Петров 1
ПРОМЕС - нас. Аеродром
ПРОМЕС - Таела центар
ПРОМЕС - нас. Ѓорче Петров 2
ПРОМЕС - нас. Ченто
ПРОМЕС - Струмица
ПРОМЕС - Охрид
ПРОМЕС - Штип

ВИВАКС - СКОПЈЕ

Инсталација, одржување и континуирана надградба на системи за техничко обезбедување.

- Видео Надзор,

- Контрола на Пристап,

- Детекција и дојава на пожар

- Автоматски Рампи, ...

МИ-ДА МОТОРС

Сервис и надградба на системи за техничко обезбедување во Салонот за Коли и Сервисот во Визбегово

- Систем за Видео Надзор,

- Систем за Детекција и Дојава на Пожар