Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решенија за одстранување на механички честици

Водата поминувајќи го својот пат, со себе носи разни растопени и нерастопени честички. Нерастопените честички уште ги викаме и механички честички во водата. Во групата на механички честички присутни во водата најчесто спаѓаат, песок, кал, р'ѓа, разни парченца од цевки и други механички парченца од апарати и делови.

Овие механички честички иако се потешки од водата заради брзите протоци со кои водата патува низ водоводните системи, патуваат до првата препрека на која ќе наидат. Во зависност од нивната големина, може да се наталожат на разни делови од системот (пумпи, вентили, колена...) и да предизвикаат намален проток или механички оштетувања на опремата.

Истотака поситните механички честички кои со водата стигаат и до нашиот дом, неретко ги запушуваат ситцата од чешмите, електро вентилите на машините и дури во одредени ситуации може да се приметат во чаша вода.

Без да се сопрат овие честички, можат да се дел од нашите оброци приготвени со таа вода, дел од кафето со таа вода, чајот и другите јадења кои се приготвуваат со таква вода.

Во поглед на филтрација на механичките честици од водата, постојат голем број на филтри кои овие честици ги елиминираат . Погледнете ја листата подоле и слободно контактирајте не во врска со одбирање на најсоодветниот за вашите потреби.

BP105 - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер - филтрација 0,0001 микрон - Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата. Реверзно Осмозен Систем 5 степен, комплет со приклучни делови, црева, чешмичка и резервоар. Производ од Ecosoft ltd. DOW Filmtecmembrane...

PPCT-30 - Филтер за над садопер

Филтер за над садопер, се поврзува директно на чешмата- отстранува: хлор, песок, кал, вкусови, мириси и други штетни хемикалии...

Песочни филтри

Песочните филтри претставуваат основна операција за механичка филтрација на водата, при што од сировата вода се отстрануваат ситемеханички честици суспендирани и дисперзирани. Песочното полнење се остварува со повеќе слоеви на високо квалитетен кварцен песок со различен гранулациски состав. Притоа, ...

Системи за Ултра филтрација на вода (UF)

Системите се идеални за брзо прочистување и отстранување на честички, бактерии, вируси и други загадувачи од водата. Предности CWG_OSMO / UF - ултрафилтрацискиот уред против класичните конвенционални методи за филтрирање е тоа што нивниот сопствен систем обезбедува висок квалитет на филтрација, дур...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси