Ваш партнер за здрав, безбеден и безгрижен живот

Решение во алармантни ситуации - Тешки Загадувања

Во периоди на алармантни загадувањa и природни катастрофи, најчесто е на удар и водата за пиење. Во ваквите случаи потребен е посериозен пристап во однос на третманот на водата која се користи за пиење. Најчесто тогаш јавните претпријатија со своите технологии не се во можност истата да ја доведат до квалитет на вода за пиење и ја прогласуваат за забранета за пиење. Во овие случаи државата преку своите институции врши алтернативно снабдување со вода за пиење, доставувајки им на загрозените подрачја питка/техничка вода во цистерни или флаширана вода.

 

Во таа насока, кога се размислува за прочистување третман на водата во вакви ситуации, важно е да се напомене дека една технологија на прочистување не е доволна и потребно е комбинација од повеќе технологии за прочистување на водата.

Како предлог решение за домашни корисници Бентен-Пан, го предложува Реверзно Осмозниот Систем со надградба УВ стерилизатор.

  

Во овој склоп, се во функција четири технологии:

  • Механичка седиментна филтрација, 
  • Отстранување на илјадници хемикалии, преку адсорпција на активниот јаглен, 
  • Реверзна Осмоза - како Мембранска технологија на отстранување/редуцирање на голем број загадувачи до 0,0001 микрон
  • завршна УВ стерилизација, каде се осигурува секундарна микробиолошка заштита

Со ова се обезбедува прочистена вода, која во критичните периоди и те како е важна за опстанок. По завршувањето на кризниот период, потребна е проверка на функционалноста на уредот и евентуална промена на оштетените филтри.

За да системот биде во добра кондиција, потребна е редовна промена на филтрите и УВ лампата.

Напомена: Доколку загадувањето на водата која треба да се филтрира е во екстремни граници, можно е да има потреба од дополнителен предтретман и на овој систем. Препораките од страна на Бентен-Пан, се од информативен карактер во однос на Моментално Достапни Технологии За Третман на Водата.

BP105 - Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер

Основен модел Петостепен Реверзно Осмозен Систем за под садопер - филтрација 0,0001 микрон - Реверзна Осмоза е најефикасната метода на филтрација во денешницата. Реверзно Осмозен Систем 5 степен, комплет со приклучни делови, црева, чешмичка и резервоар. Производ од Ecosoft ltd. DOW Filmtecmembrane...

Новости

Бентен-Пан и Nijhuis Industries - Партнерство за Решенија за Третман на Отпадни Води

Бентен-Пан и Nijhuis Industries преку Партнерство за заеднички настап на здружување на ресурсите овозможуваат ...


Водата во одгледувањето Канабис

Бентен-Пан, со своето долгогодишно искуство во полето на третман на вода и расположливост на технологии и опре...


Tимот на Б-П ФИЛТРИ на средба со жителите на Аеродром

  По повод Светскиот ден на водата тимот на Б-П филтри ќе оствари средба со жителите на Аеродором...


  • Lactalis MK - Прочистителна Станица за Третман на Вода
  • Комплекс Македонско Село - Нерези
  • Вивакс - Вива Сокови
  • Авицена Лабораторија - Скопје Капиштец
  • Авицена Лабораторија Тетово
  • Van Hool - Фабрика за Автобуси